Bostadsanpassad ramp

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som personer med en funktionsnedsättning kan söka. Själva bidraget är till för att göra de anpassningar i ditt hem så att du inte skall begränsas i ditt hem på grund av en funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas om du exempelvis behöver ta bort trösklar i ditt hem, bredda passager eller dörrar, installera hissar, bygga ramp vid entrén eller att du behöver ett höj och sänkbart kök. Detta är bara några exempel på utföringar som görs. En funktionsnedsättning kan vara väldigt individuell och se annorlunda ut från person till person. De utföringar som du anser krävs i ditt hem hjälper vi dig att få utfört, utan att du skall behöva betala en enda krona ur egen ficka.

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag man kan få ifrån sin kommun som är till för att alla med en funktionsnedsättning skall kunna leva som alla andra i sin bostad. Bostadsanapassningsbidraget omfattar i princip alla funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller svår allergi. Bidraget kan tilldelas de personer som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning.

Bostadsanpassad ramp

Villkor för att få bostadsanpassningsbidrag

För att få rätt till bidrag för bostadsanpassning så måste du uppfylla några villkor. Det måste finnas en koppling mellan din funktionsnedsättning och de bostadsanpassningar du behöver i ditt hem, denna koppling behöver vara så stark att det anses av din kommun vara nödvändiga åtgärder. Anpassningsbidrag kan också endast lämnas för fasta funktioner, dvs en åtgärd eller anpassning som man vanligtvis inte kan ta med sig när man flyttar. Höj och sänkbart kök, ramper, breddning av dörrar, borttagning av trösklar är några av de åtgärder som anses vara fasta funktioner.

 

Vad gäller om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt?

Bor du i en hyresrätt eller i en bostadsrättsförening så kommer det även att behövas ett godkännande ifrån din hyresvärd eller styrelse för att få göra de anpassningar som krävs, eftersom att bostadsanpassningar då oftast även behöver göras i allmänna utrymmen. Vi på anpassabostaden.se sköter ansökningar om godkännande både till kommunen och till din hyresvärd vid behov.

 

Bestämmelser och lagen om bostadsanpassningsbidrag då och nu

Bestämmelser kring bostadsanpassningsbidrag har funnits sedan slutet på 1950 talet men lagen om bostadsanpassningsbidraget trädde i kraft den 1 jul 1993. Det första bidraget som delades ut var i slutet på 1950 talet som då var ett specialbidrag för rörelsehindrade personer. Taket för bidraget var i början på maximalt 7000 kr. År 1963 höjdes bidraget till 10.000 kr och hette då invalidbostadsbidrag. 1965 höjdes invalidbostadsbidraget ytterligare och var då på maximalt 15.000 kr. I dag finns det inget tak på bidraget och man kan söka bidrag för de anpassningar som anses lämpliga, oavsett kostnad. Bostadsanpassningsbidrag får man ifrån kommunen för att utföra de åtgärder som krävs i ett hem för en funktionshindrad person.

 

Våra lösningar

Har du en funktionsnedsättning och vill bostadsanpassa ditt hem utan att behöva betala något så har du kommit rätt. Vi på anpassabostaden sköter all kontakt med både kommuner, arbetsterapeuter, byggföretag och andra entreprenörer, med andra ord så projektleder vi hela din bostadsanpassning och ser till att du får den expertis och hjälp som kan tänkas behövas. Din kontakt för att få ditt hem bostadsanpassat behöver endast vara med oss. Vi kan med ditt medgivande se till att din bostadsanpassning flyter på utan krångel. När du har behov av en bostadsanpassning så kan du få bidrag för detta via din kommun, det kostar ingenting för dig.

Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och ser därför till att bara jobba med proffs som vi handplockar. För din del innebär det en mycket smidigare process och i många fall att arbetet utförs fortare. Så oavsett om du behöver ta bort trösklar, bredda passager eller installera hiss så är vi på anpassabostaden din första och enda kontakt genom hela processen.

Stäng meny