Bostadsanpassningar

Vi levererar kompletta lösningar bostadsanpassningar samt enskilda produkter. Handikappkök, rullstolshiss, bredda dörrar och installation av travers är lösningar vi erbjuder. Nedan är några av de bostadsanpassningar som kan installeras med hjälp av ett bostadsanpassningsbidrag. 

Vi erbjuder även andra produkter och lösningar, hör av dig om du vill ha mer information om oss. 

Mail: info@anpassabostaden.se

Rullstolstrapphiss

Med en rullstolstrapphiss kan du enkelt ta dig upp för din trappa, både inomhus och utomhus. Det finns många olika alternativ på hissar som kan anpassas för just den trappa som du har hemma.

Handikappsramp

Handikappsramper tillverkas både i varmförzinkat stål, aluminum och i trä. Handikappsramper i varmförzinkat stål och aluminium monteras på plats och har en lång hållbarhet.

Rullstol-ramp

Handikappsramp

Handikappsramp i trä tillverkas och specialbyggs på plats för din bostad. En estetisk fördel med en ramp i trä är att de kan målas och enkelt smälta ihop i med din bostad.

Trösklar

I de allra flesta bostäder finns det trösklar som främst är till för att ljudisolera, För en rullstolsburen person kan det vara väldigt svårt att ta sig förbi trösklarna. Det går enkelt installera låga trösklar. Man kan också lägga till breda gummilister till dina trösklar som gör det enkelt att ta sig över, samt att ljudisoleringen kan bibehållas.

Höj och sänkbara kökssystem

I bostadsnapassningsbidraget så kan det om så krävs finnas utrymme för att installera ett höj och sänkbart kökssystem i din bostad. Exempelvis om du är rullstolsburen så finns det behov för ett sådant här system i din bostad.

Höj och sänkbara tvättställ

I bostadsnapassningsbidraget så kan det om så krävs finnas utrymme för att installera ett höj och sänkbart tvättsäll i din bostad. Exempelvis om du är rullstolsburen så finns det behov för ett sådant här system i din bostad.

Handikappstravers

En handikappstravers går att installera i samtliga rum för att enkelt förflytta en brukare från exempelvis sängen till rullstolen.

Räcken

Räcken kan exempelvis behövas för personer som har en begränsad rörelse eller synförmåga. Enkla och praktiska installationer anpassas för din bostad.

Ledstång

Räcken kan exempelvis behövas för personer som har en begränsad rörelse eller synförmåga. Enkla och praktiska installationer anpassas för din bostad.

Rullstolstrapphiss

Med en rullstolstrapphiss kan du enkelt ta dig upp för din trappa, både inomhus och utomhus. Det finns många olika alternativ på hissar som kan anpassas för just den trappa som du har hemma.

Bredda dörrar

För en rullstolsburen person kanske men inte alltid kan sig till alla rum i sin bostad pga. av att dörröppningarna är för smala. En lösning för detta är att bredda dörröppningarna så att personen enkelt kan ta sig igenom.

Stäng meny